Algemene Voorwaarden Pedicure Ina Klinkert Zeist1. Diensten

Pedicure Ina Klinkert Zeist zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

2. Afspraken

Behandelingen vinden uitsluitend op afspraak plaats. Afspraken kunnen na een uitgevoerde behandeling, telefonisch of via de website worden gemaakt.

De cliënt mag een afspraak afzeggen of verschuiven.
Dit kan tot 24 uur voor de behandeling.
Daarna moeten wij de behandeling in rekening brengen in verband met de gereserveerde tijd.
Dit geldt ook in geval van ziekte, dubbele afspraken enz.
Probeer dus altijd tijdig af te bellen indien dit nodig mocht zijn.
Bij geen gehoor altijd even inspreken op ons antwoordapparaat.
Reden voor deze regeling is dat de ontstane ruimte in onze agenda binnen dit tijdsbestek niet meer in te vullen is.

3. Tarieven en betaling

Pedicure Ina Klinkert vermeldt alle tarieven van behandelingen zichtbaar op de website van de praktijk.
De gemelde tarieven zijn inclusief 21% btw.
De cliënt dient direct na afloop van de behandeling deze en eventuele producten, contact te voldoen.
In uitzonderlijke gevallen waarbij sprake is van onvoorziene omstandigheden, mag de cliënt de factuur per overboeking betalen.
De cliënt stelt zich hiermee verplicht om de factuur per omgaande over te maken aan Pedicure Ina Klinkert.

Pedicure Ina Klinkert is gerechtigd om voor niet betaalde facturen een incassobureau in te schakelen.